Ontmoeting

Ontmoeting

Ontmoeting. Elkaar ontmoeten. Kunnen luisteren. Willen delen. Een ontmoetingsplek waar ongehinderd gedacht, gevoeld en gecommuniceerd kan worden. Een levendig platform voor samenkomst. Met elkaar kunnen spreken over onderwerpen, die het spirituele raken.

Wat is spiritualiteit? Een moeilijk begrip, dat niet in een zin is samen te vatten. Voor de een is het leven in het hier en nu, voor de ander is het geloven/ weten, dat er meer is tussen hemel en aarde.

Wij willen een centrum zijn voor bewustwording en verdieping. Mensen kunnen hier gewoon "zijn", elkaar ontmoeten, rust vinden, inzichten delen, van elkaar leren en inspiratie opdoen.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

Regelmatig zullen wij sprekers uitnodigen, die over een bepaald thema een lezing zullen houden.

De onderwerpen die wij op de agenda willen plaatsen, zullen te maken hebben met alles wat ons in het dagelijkse leven op spiritueel gebied bezig kan houden. Denk dan bijvoorbeeld aan de balans tussen lichaam, geest en ziel. Wat is de beinvloeding van deze drie in ons dagelijkse leven? Wat kun je verwachten? Hoever reikt onze vrije wil eigenlijk? Denk bijvoorbeeld ook aan de vraag: is er lotsbestemming? of juist niet? Kunnen we kiezen en zo ja: wanneer en waartussen? Denk dan weer aan gezondheid en ziekte of geluk en ongeluk.

Het leven is een zoektocht naar antwoorden op de vele vragen. Wij nodigen u uit om samen met ons op weg te gaan en naar antwoorden te zoeken en daarmee ons leven spiritueel te verrijken.

Wij zullen in ons programma filmavonden, muziekavonden, boekbesprekingen, meditatieavonden en workshops opnemen.

Suggesties zijn welkom.