Over ons

Het goede nieuws is dat wat 5 jaar geleden is geïnitieerd door Irma Roksnoer en haar medebestuursleden, wordt vervolgd. Elke 2de dinsdag van de maand wordt er weer een thema aangeboden ter inspiratie en ontmoeting.

Nieuwe naam Inspiratie & Ontmoeting Heteren

Wij, Kim, Josje en Bart Jan hebben ervoor gekozen ons in te spannen om wat zo mooi was en zo gewaardeerd werd vervolg te geven. Om iedereen die dat wenst meer mogelijkheden aan te bieden elkaar en zichzelf op een andere manier te ontmoeten.

Vandaar ook de naar HOI gespiegelde nieuwe naam: Inspiratie & Ontmoeting Heteren (IOH). 

HOI staat voor een open begroeting en gespiegeld staat hij voor IOH, ofwel Inspiratie & Ontmoeting Heteren.

HOI wil verbinden en een brug slaan tussen jong en oud.  

 

Visie

“Zoals ik jou ken, ken jij mij”

Onze visie is holistisch. Op micro niveau betekent dat lichaam, geest en ziel zijn één. Op macro niveau zijn we uiteindelijk allemaal één.

De ander ben jij, de ik voor wie ik de ander ben. Ik ben de ander voor de ik... die de ander is. Hoe verschillend we ook mogen zijn, ieder heeft zijn plaats in deze wereld. Is niet meer of minder, alleen maar anders. De wereld ziet er anders uit zonder jou.  

RESPECT staat hoog in ons vaandel. Net als LIEFDE, hetgeen iets anders is dan lief doen. VERBINDING is een hartzaak en we trachten harthorend te zijn. Dit is geen schrijffout! Te horen met ons hart.

Voel je welkom bij Inspiratie & Ontmoeting Heteren.


Warme groet,

Kim , Josje en Bart Jan